សកម្មភាព​ដាក់​ញត្តិ​របស់​អង្គការ​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម និង​ក្រុម​សម្ព័ន្ធ​យុវជន

178

សកម្មភាព​ដាក់​ញត្តិ​របស់​អង្គការ​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម និង​ក្រុម​សម្ព័ន្ធ​យុវជន ទៅកាន់ស្ថានទូត​មហាអំណាច​ចំនួន ៥ និង​ប្រតិភូ​នៃ​សហភាព​អ៊ឺរ៉ុប រួមទាំង​ស្ថានទូត​យួន  នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២១ កក្កដា ២០១៤ ដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​អ្នកនាំពាក្យ​ស្ថានទូត​វៀតណាម សុំទោស​ជា​សាធារណៈ និង​ទទួលស្គាល់​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ពិត​នៃ​ដែនដី​កម្ពុជា​ក្រោម​។ ​រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន/ព្រៃនគរ
KSR_4526 copy KSR_4554 copy KSR_4571 copy KSR_4577 copy

Comments are closed.