ពលរដ្ឋ​អាមេរិក​ទទួល​បានការ​ឧបត្ថម្ភ​ផ្នែក​ហេ​រញ្ញ​វត្ថុ​ពី​ការធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​

0 186

​នៅពេល​ថ្មីៗ​នេះ សហរដ្ឋអាមេរិក​ទើបតែ​បានអនុម័ត​ច្បាប់ ដោយ ប្រធានាធិបតី Barack Obama ទាក់ ទិន នឹង​បញ្ហា​ធានារ៉ាប់រង​សុខភាព សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​អាមេរិក​ទូទៅ  និង  ពលរដ្ឋ​បរទេស​អ្នក មាន​សិទ្ធិ​រស់ នៅ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៅក្នុង​ទឹកដី​សហរដ្ឋអាមេរិក ( Green Card) ផងដែរ ។

អ្នកស្រី ចន្ទ ណារី (ឆ្វេង) និង អ្នកស្រី សុភានី បៃ កំពុងសន្ទនាជុំវិញ ច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ។
អ្នកស្រី ចន្ទ ណារី (ឆ្វេង) និង អ្នកស្រី សុភានី បៃ កំពុងសន្ទនាជុំវិញ ច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

​ច្បាប់​ថ្មី​នេះ មានការ​កែលម្អ​នឹង​ជួយ​ដល់​អ្នក​ដែលមាន​ប្រាក់ចំណូល​ទាប និង​ធ​ម្យ​ម អាច​ទទួល​បានការ ឧបត្ថម្ភ​ផ្នែក​ហេ​រញ្ញ​វត្ថុ​ពី​សហព័ន្ធ ដែល​អាច​នឹង​ជួយ​ពួកគេ​ក្នុងការ​កាត់បន្ថយ​ការចំណាយ​លើ​ការធានា រ៉ាប់រង​សុខភាព ។ តើ​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកកាំង មាន​លក្ខណសម្បត្តិ​យ៉ាងណា​ទើប​អាច​ទទួលបាន Medical ?

​ពី​ទីក្រុង​សាន​ហូ​សេ (San Jose) នៃ​រដ្ឋកា​លី​ហ្វ​ញ៉ា អ្នកគ្រូ សុ​ផានី បៃ បានធ្វើ​កិច្ចសម្ភាសន៍​ខ្លី​មួយ ជាមួយ​អ្នកស្រី ចន្ទ ណា​រី ប្រធាន​អង្គការ​ស្ត្រី​ខ្មែរ ដែលមាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ជុំវិញ​រឿងនេះ ពិស្ដារ​ដូច តទៅ​៖ ពលរដ្ឋ​អាមេរិក​ទទួល​បានការ​ឧបត្ថម្ភ​ផ្នែក​ហេ​រញ្ញ​វត្ថុ​ពី​ការធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​

Leave A Reply

Your email address will not be published.