ស្ថានភាព​ការសិក្សា​របស់​ព្រះសង្ឃ ខ្មែរក្រោម​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​

0 235

ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរក្រោម​នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម ពីមួយ​ឆ្នាំទៅ​មួយឆ្នាំ​បាន​ចេញទៅ​បន្ត​ការសិក្សា​នៅតាម​សកលវិទ្យា ល័យ​នានា នៅក្នុង ប្រទេស​ថៃ​កាន់តែ​ច្រើនឡើង ។ នៅពេល​ថ្មីៗ​នេះ សមណ​និស្សិត​ខ្មែរក្រោម​ចំនួន ៦ អង្គ បានទទួល​សញ្ញា ប័ត្រ​ថ្នាក់ បរិញ្ញាប័ត្រ ពី​សកល​វិទ្យាល័យ​មហា​ចុ​ឡា​ឡុង​ករ​ណ៍​រាជ​វិទ្យាល័យ នៅក្នុង ប្រទេស​ថៃ ហើយ​គណៈកម្មការ​មួយ​ដែល មាន ឈ្មោះថា “​មូលនិធិ​ពុទ្ធសាសនា​ខ្មែរ​ថេរវាទ​វៀតណាម​ខាង ត្បូង​” ដែលជា​ក្រុម​មួយ​តំណាង​ឲ្យ​ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរ ក្រោម​នៅ កម្ពុជា​ក្រោម កំពុង​សិក្សា​នៅ​ថៃ បាន​ប្រារព្ធ​កម្ម វិធីចែក​រង្វាន់​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​សមណ និស្សិត​ដែល​បាន​ចប់ ថ្នាក់​ទាំងនេះ ផងដែរ ។​

ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ប៉ា ។
ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ប៉ា ។

​លោក សឺ​ន ថា​យ ធន បានធ្វើ​កិច្ចសម្ភាសន៍ ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ប៉ា ប្រធាន​សិក្សាធិការ​នៃ​អង្គការ មួយ​នេះ អំពី​ការ សិ​ក្ សា​របស់​ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរក្រោម​នៅ​ថៃ ដូចតទៅ​៖​ ចុចស្ដាប់ Thach Pa

Leave A Reply

Your email address will not be published.