សម្ភាសន៍​ លោក​ ប្រាក់​ សេរី​វុឌ្ឍ​ អំពី​ «លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​ប្រចាំឆ្នាំ​ របស់​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម​»

0 1,247

សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម​ ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​ នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ បាន​បិទ​បញ្ចប់​កិច្ចប្រជុំ​ប្រចាំឆ្នាំ​រយៈពេល​ពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​ ចាប់ពី​សៅរ៍​ទី​ ៣១​ ដល់​ថ្ងៃអាទិត្យ​ទី​ ១ ខែ​ កញ្ញា​ នៅ​ទីក្រុង​ឡា​សវើ​ហ្វា​ស រដ្ឋ​ណេ​វា​ដា​ (Nevada​) ។ ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​នេះ​ មេ​ដឹក​នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម​ បាន​អនុម័ត​ផែនការណ៍​ និង​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​មួយចំនួន​ ដើម្បី​ធានា​ថា​ ពលរដ្ឋខ្មែរ​ក្រោម​ កំពុង​រស់នៅ​លើ​ដែនដី​កម្ពុជាក្រោម​ មាន​សិទ្ធិ​គ្រប់គ្រាន់​ជា​ជនជាតិ​ដើមកំណើត​ ។ លោក​ យន់​ សា​មៀន​ នៃ​វិទ្យុ​អាស៊ី​សេរី​ បាន​សម្ភាសន៍​លោក​ ប្រាក់​ សេរី​វុឌ្ឍ​ ប្រធានប្រតិបត្តិ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម​ ជុំវិញ​រឿង​នេះ​ ហើយ​វិទ្យុ​សំឡេង​កម្ពុជាក្រោម​ សូម​លើកយក​មក​ចាក់​ផ្សាយ​ឡើងវិញ​ ដែល​មានខ្លឹមសារ​ដើម​ទាំងស្រុង​ ដូចតទៅ​៖

Leave A Reply

Your email address will not be published.