កិច្ចសម្ភាសន៍ អ្នកស្រី កៀង សា​ខន អំពី​ការនិពន្ធ​បទ​ចម្រៀង​ខ្មែរក្រោម​

321

​លោកអ្នក​ធ្លាប់តែ​ស្ដាប់​បទ​ចម្រៀង​ជាតិនិយម​ខ្មែរក្រោម ដែល​បាន​ផលិត​ដោយ​ផលិតកម្ម​ខ្មែរក្រោម ជា​យូរ​មកហើយ​តែ​ប្រ ហែល ជា​លោក​អ្នកខ្លះ​មិនបាន​ដឹងថា បទ​ចម្រៀង​ទាំងនេះ នរណា​ជា​អ្នក និពន្ធ និង​រៀបរៀង​ឡើយ ។ ថ្ងៃនេះ ទូរទស្សន៍ ព្រៃនគរ (PTV) បាន​សម្ភាសន៍​អ្នកស្រី កៀង សា​ខន ជា​អ្នកនិពន្ធ និង​រៀបរៀង​បទ​ចម្រៀង​ទាំងនេះ​ជិត​រយ​បទ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក ស្ដាប់​មានគំនិត​ជាតិ​យម កាន់តែខ្លាំង ពេល​បាន​ស្ដាប់​នូវ​ចម្រៀង​របស់​អ្នកស្រី ។​

​តើ​ប្រវត្តិ​នៃ​ការផលិត​បទ​ចម្រៀង និង មាន​បញ្ហាលំបាក​យ៉ាងណាខ្លះ​ក្នុង​ដំណើរ​ការរៀបចំ​កិច្ចការ​ទាំងនេះ ? សូម​លោកអ្នក ស្ដាប់ ភាក​ទី ១ នៃ​កិច្ចសន្ទនា រវាង ភិក្ខុ នាថ​សី​លោ ត្រឹង ថាច់ យុង និង អ្នកស្រី កៀង សា​ខន អំពី​រឿងនេះ ដូចតទៅ ។​

ភិក្ខុ នាថសីលោ ត្រឹង ថាច់ យុង (ឆ្វេង) និង អ្នកស្រី កៀង សាខន ។
ភិក្ខុ នាថសីលោ ត្រឹង ថាច់ យុង (ឆ្វេង) និង អ្នកស្រី កៀង សាខន ។

Comments are closed.