បុណ្យកឋិនទាននៅវត្តកំពង់ស្ពាន

225

បុណ្យកឋិនទានវត្តបទុមសាគរកំពង់ស្ពាន ស្រុកកំពង់ស្ពាន, ខេត្តព្រះត្រពាំង, ដែនដី កម្ពុជាក្រោម នៅថ្ងៃអាទិត្យ ១២ រោច ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមែ សប្ដស័ក ព.ស. ២៥៥៩ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៨ ខែវិច្ឆិកា គ. ស. ២០១៥ ។

រូបថតពី https://www.facebook.com/eangcheyrothana

Spean 33

Spean 1

Spean 2

Spean 3

Spean 4

Spean 5

Spean 6

Spean 7

Spean 8

Spean 9

Spean 10

Spean 11

Spean 12

Spean 13

Spean 14

Spean 15

Spean 16

Spean 17

Spean 18

Spean 19

Spean 20

Spean 21

Spean 22

Spean 23

Spean 24

Spean 25

Spean 26

Spean 27

Spean 28

Spean 29

Spean 30

Spean 31

Spean 32

Comments are closed.