ខ្មែរក្រោម​ នៅកាណាដា ធ្វើ​បាតុកម្ម​មុខ​ស្ថាន​ទូត​វៀតណាម​ ទាម​ទារ​ដោះ​លែង​ព្រះ​សង្ឃ និង​ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម

0 171

នៅ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ព្រះសង្ឃ និង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម   នៅ​កាណាដា ដឹកនាំ​ដោយ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម បានធ្វើ​បាតុកម្ម   មុខ​ស្ថានទូត​វៀតណាម ដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​បក្ស​កុ​ម្មុនិ​ស្ត   វៀតណាម​ដោះលែង​ព្រះសង្ឃ និង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម នៅ​ខេត្ត​ឃ្លាំង ។1-KKF 18 Oct 2013 កាលពី​ថ្ងៃទី ២៥ និង ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ តុលាការខេត្ត​ឃ្លាំង   នៃ​បក្សកុម្មុយនិស្ត​វៀតណាម បានប្រកាស​សាលក្រម​ផ្ដន្ទាទោស ព្រះសង្ឃ   ពីរ​អង្គ និង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម ៧ រូប​ឲ្យ​ជាប់គុក​ម្នាក់ៗ​ពី ១០ ខែ​ទៅ ៦ ឆ្នាំ   ពីបទ​បង្ក​អសន្តិសុខ​ទីសាធារណៈ និង ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាល ៕

2-KKF 18 Oct 20133-KKF 18 Oct 2013

Leave A Reply

Your email address will not be published.