ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរក្រោម​ចែក​អំណោយ​ដល់​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​

0 170

​លោក ហៅ ឈូ​ន លី នៃ​វិទ្យុ​សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម ធ្វើ​កិច្ចសម្ភាសន៍ ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ហា សំអាង អគ្គ​ហេរញ្ញិក នៃ​សមាគម​ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដែលមាន​មូលដ្ឋាន​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា អំពី​ការនាំ អំណោយ​របស់​ព្រះតេជព្រះគុណ កាន សុ​ផា​ណា​រិ​ទ្ធ ប្រធាន​សមាគម ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ទៅ​ចែក ដល់​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់ នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។

ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ហាសំអាង នាំយកអំណោយ របស់ព្រះតេជព្រះគុណ កាណ សុផាណារិទ្ធ ទៅប្រគេន ដល់បណ្ដាញសង្ឃឯករាជ្យខ្មែរ កាលពីថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ។
ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ហាសំអាង នាំយកអំណោយ របស់ព្រះតេជព្រះគុណ កាណ សុផាណារិទ្ធ ទៅប្រគេន ដល់បណ្ដាញសង្ឃឯករាជ្យខ្មែរ កាលពីថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ។

ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរក្រោម​ចែក​អំណោយ​ដល់​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​

Leave A Reply

Your email address will not be published.