ថ្ងៃទី ៣ ដែល​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ចូល​ស្ដាប់ និង​ថ្លែងការណ៍ នៅ UNPFII

0 167

នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា​នេះ ជាថ្ងៃទី ៣ ហើយ ដែលមេដឹកនាំ និង​ក្រុមយុវជននៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅតាម​បណ្ដា​រដ្ឋ​នានា នៃ​ទឹកដី​សហរដ្ឋអាមេរិក​, ប្រទេស​កាណាដា និង​កម្ពុជា បានចូល​ស្ដាប់ និង​ថ្លែងការណ៍​ នៅក្នុង​វេទិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​អង្គកាសហប្រជាជាតិ ស្ដីអំពី​បញ្ហា​ជនជាតិដើម  (UNPFII) នៅ​ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិ នាទី​ក្រុង New York ។

kkfyc-6 kkfyc-5 10382651_698254360234911_2767781241817958861_n 10363666_698000006927013_4541366609962252283_n 10349226_697999896927024_4328162937127469296_n 10291116_697999960260351_912831453215771740_n

Leave A Reply

Your email address will not be published.