សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​រាយការណ៍​បញ្ហា ខ្មែរក្រោម​ពិការភ្នែក​ជូន​ក្រសួងការបរទេស ស​.​រ​.​អា​.​

0 163

មន្ត្រី​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ចូលទៅ ជួប​មន្ត្រី​ក្រសួង​ការ បរទេស​សហរដ្ឋអាមេរិក នៅ​រដ្ឋធានី Washington នៅ​ថ្ងៃ ពុធ ១៦ ខែមេសា ដើម្បី​រាយការណ៍​អំពី​បញ្ហា​ជនពិការ និង​បញ្ហា​សិទ្ធិមនុស្ស​របស់​ពលរ​ដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម នៅ​ដែន ដី​កម្ពុជា​ក្រោម ។​

​ការស្វែងរក​អន្តរ​គម​ន៍​នេះ ធ្វើឡើង​មុនពេល​មន្ត្រី​ក្រង​សួង​ការ បរទេស​សហរដ្ឋអាមេរិក​ទទួលបន្ទុក ខាង​ជន ពិការ​នឹងធ្វើ​ដំណើរ ទៅ​ប្រទេស​វៀតណាម នៅ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ រូបថត​ផ្ដល់​ដោយ លោក ត្រឹង យ៉ាប

ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ៖ លោក ត្រឹង យ៉ាប, លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន និង លោក ហាង វឿង  ។
ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ៖ លោក ត្រឹង យ៉ាប, លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន និង លោក ហាង វឿង ។
ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ៖ , លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន,   លោក ហាង វឿង និង លោក ត្រឹង យ៉ាប ។
ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ៖ , លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន, លោក ហាង វឿង និង លោក ត្រឹង យ៉ាប ។
ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ៖ លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន , លោក កុក ក្ស និង លោក ហាង វឿង ។
ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ៖ លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន , លោក កុក ក្ស និង លោក ហាង វឿង ។
លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន និង លោក ហាង វឿង ផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ។
លោក ត្រឹង ម៉ាន់ រិន និង លោក ហាង វឿងផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ។
Leave A Reply

Your email address will not be published.