ថ្ងៃទី ៣ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចូលស្ដាប់ និងថ្លែងការណ៍ នៅ UNPFII

299

នៅថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា​នេះ ជាថ្ងៃទី ៣ ហើយ ដែល​ក្រុមយុវជននៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅតាម​បណ្ដា​រដ្ឋ​នានា នៃ​ទឹកដី​សហរដ្ឋអាមេរិក​  ប្រទេស​កាណាដា  បារាំង អ៊ីតាលី  អូស្ត្រាលី និង​កម្ពុជា បានចូល​សង្កេតការណ៍ និង​ថ្លែងការណ៍​ នៅក្នុង​វេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ដីអំពី​បញ្ហា​ជនជាតិដើម  (UNPFII) នៅ​ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិ នាទី​ក្រុង New York  សហរដ្ឋអាមេរិក ។

នេះជាកិច្ចប្រជុំលើកទី ១៥ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែល​កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ៩ ដល់​ថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ  និង​ជា​លើក​ទី ១២ ដែល​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​បាន​ចូលប្រជុំ និង​ថ្លែងការណ៍​នៅក្នុង​វេទិកា​មួយ​នេះ​ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ បន្ទាប់ ពី​ខ្លួន​បាន​ចូល​ជា​សមាជិក ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ ២០០៤ មក ។​

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅក្នុងខែឧសភា សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម (KKF) តែងតែចូលសង្កេតការណ៍ និងថ្លែងការណ៍អំពីបញ្ហាជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោម នៅក្នុងវេទិកាមួយនេះ ដើម្បីជម្រុញឲ្យ រដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម គោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រោមម្ចាស់ស្រុកនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោម ។ រូបថត ស៊ឺន ចែង ចើន

ខាងក្រោមនេះ ជារូបថតសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជន ព្រះសង្ឃ និងថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅក្នុងវេទិកានេះ ថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ៖

IMG_5725
IMG_5730 IMG_5740 IMG_5745 IMG_5747 IMG_5752 IMG_5762 IMG_5766 IMG_5775 IMG_5778 IMG_5779 IMG_5780 IMG_5782 IMG_5783 IMG_5791 IMG_5793 IMG_5794 IMG_5795 IMG_5797 IMG_5798 IMG_5804 IMG_5807 IMG_5814 IMG_5817 IMG_5823 IMG_5830 IMG_5832 IMG_5834 IMG_5835 IMG_5839 IMG_5843 IMG_5844 IMG_5851 IMG_5853 IMG_5858 IMG_5867 IMG_5872 IMG_5874 IMG_5877 IMG_5878 IMG_5881

Comments are closed.