រឿង មេឃិយត្ថេរ

0 316

រឿង មេឃិយត្ថេរ” អមដោយគាថា​ប្រែ ឋិត​នៅក្នុង​ជំពូក​ចិត្តវគ្គ  នៃ​គម្ពីរ​ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១ សម្ដែង​ដោយ ព្រះតេជព្រះគុណ ចៅ សុខ (​ស​ទ្ធ​ម្មោ​) ជា​សមណ​និស្សិត​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែក​អភិ​វ​ឌ្ឃ​សង្គម នៃ សកលវិទ្យា​ល័យ មហា​ចុ​ឡា​ឡុងកន​រាជ​វិទ្យាល័យ នៅក្នុង​ប្រទេស​ថៃ។

ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមសិក្សាអក្សរខ្មែរនៅក្នុងវត្ត ។
ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមសិក្សាអក្សរខ្មែរនៅក្នុងវត្ត ។

រឿង មេឃិយត្ថេរ

Leave A Reply

Your email address will not be published.