លោក តាំង សារៈ ទៅអាមេរិក ដើម្បីចូលរួមសន្និបាត ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

256

លោក តាំង សារៈ ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា មកដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ San Francisco និងបានអញ្ជើញចូលវត្តខេមររង្សី នៅទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ ។ ដំណើររបស់លោកមកសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីចូលរួមសន្និបាត ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ នាទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada ថ្ងៃទី ១៣, ១៤, ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ ។

15731928_1816820971913597_6918790943732530376_o

tang-sarah-1 tang-sarah-2

img_2210

img_2211

Comments are closed.