រូបថត ខួប ៦៥ ឆ្នាំ ទិវា ០៤ មិថុនា នៅ North Carolina ថ្ងៃទី ០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤

0 273

​នៅ​ថ្ងៃទី ០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម​នៅ​ទីក្រុង គ្រី​ន បូ​រ៉ូ នៃ រដ្ឋ ន​ដ្ស ខា​រ៉ូ​ឡា​ណា (North Carolina) បាន​ជួប ជុំគ្នា​ប្រារព្ធ​ខួប ៦៥ ឆ្នាំ ថ្ងៃ​បារាំង​កាត់​ដែនដី​កម្ពុជា​ក្រោម​ឲ្យ​វៀតណាម​ធ្វើ​អាណានិគម ។ ពិធី​នេះ រៀបចំឡើង ក្រោម​ការ ដឹកនាំ របស់ លោក ថាច់ ខេ ប្រធាន​សាខា សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ប្រចាំ​ទីក្រុង គ្រី​ន​បូ​រ៉ូ , លោក យស សារ៉ុន អនុប្រធាន​សភា ព្រឹទ្ធា ចា​រ្យ នៃ​សហព័ន្ធ ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​, លោក ថាច់ គា ប្រធាន​សាខា សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ប្រចាំ​ទី ក្រុង Charlotte, តំណាង​គណ បក្ស​សង្គ្រោះ ជាតិ និង លោក មួរ សុខ​ហួរ មន្ត្រី គណ បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​មក ពី​ប្រទេស កម្ពុជា ។ រូបថត​៖ ឡឹម ដន​

លោក ថាច់ សូនី ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
លោក ថាច់ សូនី ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។

KKF 1

KKF 2

លោក ថាច់ ខេ ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំទីក្រុង គ្រីនបូរ៉ូ រដ្ឋ នដ្ស ការ៉ូឡាញណា អ្នកដឹកនាំកម្មវិធីបុណ្យនេះ ។
លោក ថាច់ ខេ ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំទីក្រុង គ្រីនបូរ៉ូ រដ្ឋ នដ្ស ការ៉ូឡាញណា អ្នកដឹកនាំកម្មវិធីបុណ្យនេះ ។
Leave A Reply

Your email address will not be published.