លោកតា ថាច់ សិន និយាយ​អំពី​ព្រឹត្តិការណ៍ ១៦ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៧៦

0 158

​កិច្ចសន្ទនា​រវាង ហៅ ឈូ​ន លី នៃ​វិទ្យុ​សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម ជាមួយនឹង លោកតា ថាច់ សិន អំពី​ស្ថានភាព​របស់​ជនរងគ្រោះ​ខ្មែរក្រោម ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ ១៦ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៧៦ ដែល​ត្រូវបាន​រដ្ឋាភិបាល វៀតណាម​ចាប់​ដាក់គុក ។

​ថាច់ សិន អាយុ ៧១ ឆ្នាំ ជា​អ្នក​ធ្លាប់​ត្រូវបាន​រដ្ឋាភិបាល​បក្សកុម្មុយនិស្ត​វៀតណាម ចាប់​ដាក់គុក បែន​យ៉ា (Ben Gia ) ជាង ៥ ឆ្នាំ  ។ បច្ចុប្បន្ន គាត់​រស់នៅក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ប្រទេស​កម្ពុជា ៕

Thach Sin

លោកតា ថាច់ សិន និយាយ​អំពី​ព្រឹត្តិការណ៍ ១៦ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៧៦

Leave A Reply

Your email address will not be published.