នាមសប្បុរសជនឧបត្ថម្ភកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៦

241

ចំពោះសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយ ដែលបានផ្ញើថវិកាចូលរួមឧបត្ថម្ភកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៦
នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada

ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ បន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតសកលលើកទី ១០ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។ រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន
ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ បន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតសកលលើកទី ១០ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។ រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន

សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បើកកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ នៅថ្ងៃសុក្រ, ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ១៣, ១៤ និង ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិក ក្រោមការរៀបចំទទួលដោយសាខាសហព័ន្ធខ្មែរ ក្រោម ប្រចាំទីក្រុង Las Vegas …។ របៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំរួមមាន៖ បុកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ និងដាក់ផែនការសម្រាប់ ឆ្នាំ ២០១៧ និងទិវាខួប ២០ ឆ្នាំ ថ្ងៃបង្កើតសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ជាពិសេសដើម្បីជួបជុំ សមាជិក សមាជិកា នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅជុំវិញពិភពលោក ជាលក្ខណៈមហាគ្រួ សារខ្មែរក្រោម ។

ទន្ទឹមនឹងកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ ដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅទីក្រុង Las Vegas នោះ ក៏មាន សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយ ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកា ដើម្បីគាំទ្រ នូវកិច្ចប្រជុំនោះ ដែលមានរាយនាមដូចតទៅ៖

– លោក ថាច់ វិន និង គ្រួសារ នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ២០០ ដុល្លារ
– អ្នកគ្រូ សុផានី បៃ និង លោក បៃ សារិទ្ធ នៅតំបន់ ឡង់បីច រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ៦០ដុល្លារ
– សមាគមខ្មែរក្រោម នៅរដ្ឋអូហៃយូ (OHIO) ចំនួន ២០០ដុល្លារ
– ក្រុមយុវជនខ្មែរក្រោម នៅខែត្រអនធើរីយូ ប្រទេសកាណាដា ចំនួន ២០០ កាណាដា
– ក្រុមស្រ្តី នៃសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅខែត្រអនធើរីយូ ប្រទេសកាណាដា ចំនួន ១០០ដុល្លារ
– សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅខែត្រអនធើរីយូ ប្រទេសកាណាដា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ
– វត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ទីក្រុងហាមិតុន នៅខែត្រអនធើរីយូ ប្រទេសកាណាដា ចំនួន១០០ ដុល្លារ
– លោក ជាម ចាន់ តារា នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ដុល្លារ
– លោក គឹម រម្នី នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ចំនួន ១០០ដុល្លារ
– អ្នកស្រី ត្រឹង ម្លិះសត្ថា ហៅ សុផាស៊ូ នៅរដ្ឋម៉ាស្សាឈូសេត ចំនួន ១០០ ដុល្លារ
– លោក ឈឿន មុនី នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ចំនួន ៥០ ដុល្លារ
– លោក ចៅ សេរី នៅទីក្រុង សាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ២០០ ដុល្លារ
– លោក ថាច់ សាត នៅទីក្រុង សាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ
– លោក ថាច់ ចូន នៅទីក្រុង សាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ
– លោក ឡឹម សាវ៉េត នៅទីក្រុង សាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ
– លោក ថាច់ វឿង នៅទីក្រុង សាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ
– លោក Vatana Ney នៅទីក្រុង Las Vegas ចំនួន ១០០ដុល្លារ
– លោក Lawrence Rider នៅទីក្រុង Las Vegas ចំនួន ៣០០ដុល្លារ
– សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំនៅរដ្ឋ វ៉ាស៊ីនតោនស្តេត ចំនួន ៣០០ ដុល្លារ
– សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំនៅទីក្រុង Philadelphia ចំនួន ២០០ ដុល្លារ
– សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំរដ្ឋញូចើស៊ី (New Jersey) ចំនួន ២០០ ដុល្លារ
– លោក ចន្ទ សុផាត នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ២០០ ដុល្លារ
– ព្រះតេជព្រះគុណ ត្រឹង ថាច់ យុង គង់នៅវត្តខេមររង្សី ទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ
– ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ប្រីជាគឿន គង់នៅវត្តខេមររង្សី ទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ
– ព្រះតេជព្រះគុណ ម៉ិញ សុបិន គង់នៅវត្តខេមររង្សី ទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលី ហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ១០០ ដុល្លារ
– ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា គង់នៅវត្តខេមររង្សី ទីក្រុង សាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ចំនួន ២០០ ដុល្លារ

តាងនាមនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម សូមថ្លែងអំណរព្រះគុណ និងអរគុណ យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុត ចំពោះព្រះតេជព្រះគុណគ្រប់ព្រះអង្គ និងសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយ ដែលបានបរិច្ចាគថវិកា ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចប្រជុំឱ្យបានប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពជោគ ជ័យ ជាពិសេសថវិការបស់លោក លោកស្រី ជាសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយ គឺជាកម្លាំងស្មារតី ស្នេហាជាតិខ្ពស់ និងជំរុញឱ្យសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ឱ្យរឹងប៉ឹង មាំមួន រីក ចំរើន ឆ្ពោះទៅរកសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯង ពីនឹមអាណានិគមយួនបច្ចុប្បន្ន ។

ប្រសិនបើលោក លោកស្រី និងសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយ មានបំណងផ្ញើថវិកាឧបត្ថម្ភ ដល់កិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំនៅទីក្រុង Las Vegas របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម សូមទាក់ទងការិយាល័យវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម តាមទូរស័ព្ទលេខ ៤០៨ ៥៥០ ៥០៦០ ឬ តាមប្រអប់ សំបុត្រលេខ P.O. Box 51201 San Jose, California 95151 ។

សូមអរព្រះគុណ និង សូមអរគុណ!

Comments are closed.