វៀតណាម​យក​ព្រះពុទ្ធសាសនា​ខ្មែរ​នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ដើម្បី​បញ្ចូល​មនោគមន៍វិជ្ជា​កុ​ម្មុយ​និ​ស្ត ហូ ជី មិញ​

0 169

កិច្ចសន្ទនា របស់ លោក ថាច់ លី​ភោ ពលរដ្ឋ​អាមេរិកកាំង កំណើត​កម្ពុជា​ក្រោម  ដែល​បាន​សន្ទនា ជា មួយ​នឹង​ព្រះសង្ឃ ខ្មែរក្រោម​មួយអង្គ នៅ​ខេត្ត​ព្រះ​ត្រពាំង អំពី​របៀបវារៈ​នៃ​មហាសន្និបាត​សង្ឃ របស់​គណៈ មន្ត្រី​សង្ឃ​ខ្មែរ​ខេត្ត ព្រះ​ត្រពាំង ដែល​រៀបចំ កាលពី​ថ្ងៃ ទី ០៩ និង ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ កន្លងទៅនេះ ។​

មហាសន្និបាត លើកទី ០៦ សម្រាប់ អាណត្តិកាល ឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៨ ដែលគណៈមន្ត្រីសង្ឃខ្មែរក្រោម នៅខេត្តព្រះត្រពាំង រៀបចំកាលពីថ្ងៃ ទី ០៩ និង ១០  ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ។
មហាសន្និបាត លើកទី ០៦ សម្រាប់ អាណត្តិកាល ឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៨ ដែលគណៈមន្ត្រីសង្ឃខ្មែរក្រោម នៅខេត្តព្រះត្រពាំង រៀបចំកាលពីថ្ងៃ ទី ០៩ និង ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

របៀបវារៈ​នៅក្នុង​អង្គ​មហាសន្និបាត លើក​ទី ០៦ សម្រាប់ អាណត្តិ​កាល ឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៨ ដែល​គណៈសង្ឃ​ខ្មែរក្រោម នៅ​ខេត្ត​ព្រះ​ត្រពាំង បានរៀបចំ​ឡើង​នោះ ត្រូវបាន​មតិ​ខ្មែរក្រោម រិះគន់ថា ធ្វើឡើង​ក្រោម​ការរៀបចំ​របស់​បក្ស​កុ​ម្មុយ​និ​ស្ត​វៀតណាម ដើម្បី​បញ្ចុះបញ្ចូល​មនោគមន៍វិជ្ជា​កុ​ម្មុយ​និ​ស្ត ហូ ជី មិញ ដល់​ស្រទាប់​ព្រះសង្ឃ និង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម ដែល​កត្តា​នេះ វា​អាចធ្វើ​ឲ្យ​បាត់​លក្ខណៈ​ព្រះពុទ្ធ សាសនា និង អត្តសញ្ញាណ​ជាតិខ្មែរ ដោយ​កម្មវិធី​ភាគច្រើន​និយាយ​តែ​ភាសា​យួន និង​មាន​តាំង​រូប ហូ ជី មិញ ខ្ពស់ និង ធំ​ជាង​រូប​ព្រះ​ពុទ្ធបដិមា ។​ ​សូម​អញ្ជើញ លោកអ្នក​ស្ដាប់ កិច្ចសន្ទនា​នេះ​ពិស្ដារ​៖  វៀតណាម​យក​ព្រះពុទ្ធសាសនា​ខ្មែរ​នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ដើម្បី​បញ្ចូល​មនោគមន៍វិជ្ជា​កុ​ម្មុយ​និ​ស្ត ហូ ជី មិញ​

Leave A Reply

Your email address will not be published.