យុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទទួលសញ្ញា បត្រមធ្យមសិក្សា

0 212

នៅ​ថ្ងៃ ទី ២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ នាង ហ្វិ​ន ហ្វេ ញឺ នៅ​ទីក្រុង San Jose រដ្ឋកា​លី​ហ្វ​ញ៉ា ដែលជា​យុវជន​នៃ​សហព័ន្ធ ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម បាន​ទ​ទូល សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា (High School) នៅ​សាលា Independent High School នាទី​ក្រុង San Jose ។ ពិធី​នេះ​ទទួល​សញ្ញាបត្រ​នេះ មាន​មនុស្ស​ចូលរួម​រាប់ពាន់នាក់ នៅក្នុង​បរិវេណ​សាលា Independent High School ក្នង​នោះ​មាន ព្រះតេជព្រះគុណ សឺ​ង យ៉ឹ​ង រតនា ព្រះសង្ឃ​វត្ត​ខេមររ​ង្សី និង​ជា​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ កម្ពុជា​ក្រោម ចូលរួម​អបអរសាទរ​ចំពោះ​ការទទួល​សញ្ញាបត្រ​រប​ស់​យុវជន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ផងដែរ ៕

ខាងក្រោម ជា​រូបថត​ទិដ្ឋភាព​នៃ​ពិធី​ប្រគល់ និង​ទទួល​សញ្ញាបត្រ ។ រូបថត ថាច់ ប្រីជា គឿន l សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ​

កូនសិស្សដែលទទួលសញ្ញាបត្រ ។
កូនសិស្សដែលទទួលសញ្ញាបត្រ ។
ព្រះតេជព្រះគុណ ត្រឹង វ៉ាំង យុង (នាថសីលោ) ព្រះសង្ឃវត្តខេមររង្សី និមន្តមកអបអរសាទរ  ។
ព្រះតេជព្រះគុណ ត្រឹង វ៉ាំង យុង (នាថសីលោ) ព្រះសង្ឃវត្តខេមររង្សី និមន្តមកអបអរសាទរ ។
សិស្សសាលាឈរតម្រៀបជួរទៅទទួលសញ្ញាបត្រនៅក្នងសាលា ។
សិស្សសាលាឈរតម្រៀបជួរទៅទទួលសញ្ញាបត្រនៅក្នងសាលា ។
សិស្សសាលាឈរតម្រៀបជួរទៅទទួលសញ្ញាបត្រនៅក្នងសាលា ។
សិស្សសាលាឈរតម្រៀបជួរទៅទទួលសញ្ញាបត្រនៅក្នងសាលា ។
ញាតិរបស់សិស្សសាលាមកអបអរសាទរ ។
ញាតិរបស់សិស្សសាលាមកអបអរសាទរ ។
ញាតិរបស់សិស្សសាលាមកអបអរសាទរ និង សិស្សសាលាមកអង្គុយនៅទីលាន ។
ញាតិរបស់សិស្សសាលាមកអបអរសាទរ និង សិស្សសាលាមកអង្គុយនៅទីលាន ។
អ្នកថតរូប ។
អ្នកថតរូប ។
ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា ព្រះចៅអធិការវត្តខេមររង្សី ចូលរួមអបអរសាទរ ។
ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា ព្រះចៅអធិការវត្តខេមររង្សី ចូលរួមអបអរសាទរ ។
ញាតិរបស់សិស្សសាលាមកអបអរសាទរ ។
ញាតិរបស់សិស្សសាលាមកអបអរសាទរ ។
ញាតិរបស់សិស្សសាលាមកអបអរសាទរ ។
ញាតិរបស់សិស្សសាលាមកអបអរសាទរ ។
ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹងរតនា និង ព្រះតេជព្រះគុណ ត្រឹង វ៉ាំង យុង (នាថសីលោ) ព្រះសង្ឃវត្តខេមររង្សី ចូលរួមអបអរសាទរចំពោះ នាង ហ្វិន ហ្វេ ញ៉ឺ យុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដែលទទួលសញ្ញាបត្រ ។
ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹងរតនា និង ព្រះតេជព្រះគុណ ត្រឹង វ៉ាំង យុង (នាថសីលោ) ព្រះសង្ឃវត្តខេមររង្សី ចូលរួមអបអរសាទរចំពោះ នាង ហ្វិន ហ្វេ ញ៉ឺ យុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដែលទទួលសញ្ញាបត្រ ។

IMG_1614

ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹងរតនា និង ព្រះតេជព្រះគុណ ត្រឹង វ៉ាំង យុង (នាថសីលោ) ព្រះសង្ឃវត្តខេមររង្សី និងកូនចៅខ្មែរក្រោម នៅទីក្រុង San Jose ។
ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹងរតនា និង ព្រះតេជព្រះគុណ ត្រឹង វ៉ាំង យុង (នាថសីលោ) ព្រះសង្ឃវត្តខេមររង្សី និងកូនចៅខ្មែរក្រោម នៅទីក្រុង San Jose ។
កូនសិស្ស Mexican ។
កូនសិស្ស Mexican ។
ផ្កាសម្រាប់ជូនកូនសិស្ស ។
ផ្កាសម្រាប់ជូនកូនសិស្ស ។
កូនសិស្សដែលទទួលសញ្ញាបត្រ ។
កូនសិស្សដែលទទួលសញ្ញាបត្រ ។
Leave A Reply

Your email address will not be published.